Uw privacy is voor Risk24 van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij deze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we hoe wij omgaan met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten welke data wij van u gebruiken, neem dan contact op met Risk24 via 0594 – 745 800.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging regelmatig aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hierboven.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid:

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekst bestandjes die door een website op de harde schijf van een computer worden geplaatst wanneer een website wordt bezocht. Cookies hebben als belangrijkste functie om gebruikers van elkaar te onderscheiden.

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet constant dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies zijn bedoeld om het gebruikersgemak van een website makkelijker te maken. Daarnaast gebruiken we cookies om op basis van getoonde interesses relevante aanbiedingen te kunnen doen. Er zijn verschillende soorten cookies met elk een ander doel.

1. Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat een website goed functioneert. Deze cookies zorgen ervoor dat:

 • Informatie wordt doorgegeven van de ene naar de andere pagina als u bijvoorbeeld veel gegevens moet invullen,
 • De instellingen voor het weergeven van video (zoals gewenste buffergrootte en resolutiegegevens) worden opgeslagen,
 • De browserinstellingen voor een optimale weergave voor onze website kunnen worden uitgelezen,
 • De website gelijkmatig wordt belast, waardoor de website bereikbaar blijft,
 • Het mogelijk is om te reageren op de website,
 • Er bepaald wordt welke versie van de website u te zien krijgt.

2. Statistieken/Analyse

Van de informatie die we verzamelen, worden statistieken gemaakt. Deze gegevens geven ons inzicht in het gedrag van bezoekers op de website. Door dit gedrag te analyseren, kunnen we de structuur, de navigatie en de inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. De gegevens worden niet herleid naar individuele personen. Deze cookies zorgen ervoor dat:

 • Het aantal bezoekers aan een webpagina op deze website wordt bijgehouden,
 • De tijdsduur van elke bezoeker wordt bijgehouden,
 • De volgorde wordt bepaald waarin bezoekers pagina’s bezoeken,
 • Het makkelijk wordt om te beoordelen welke delen van de website aanpassingen nodig hebben.

3. Overige/ onvoorziene cookies

Het kan zijn dat er cookies op deze website worden geplaatst van derde partijen waar Risk24 geen weet van heeft. Als deze website cookies bevat in deze categorie, neem contact met ons op. Of neem contact op met de derde partij die de cookies heeft geplaatst.

4. Browserinstellingen

Wilt u helemaal niet dat cookies op uw computer worden geplaatst? Pas dan uw browserinstellingen aan, zodat u een waarschuwing krijgt als cookies worden geplaatst. Of pas de instelling aan zodat u alleen cookies van derde partijen weigert. Instellingen gelden voor een specifieke browser op een specifiek apparaat. Als u het gebruik van cookies weigert, kunnen we niet garanderen dat onze website goed werkt. Enkele functies kunnen verloren gaan of delen van de website kunnen niet worden getoond. Advertenties worden nog steeds getoond, maar ze zijn niet op uw persoonlijke voorkeuren afgestemd en worden vaker herhaald.

5. Het Privacy Statement van Risk24

Door sommige cookies te gebruiken worden er persoonsgegevens verwerkt. Bekijk ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe we met uw gegevens omgaan.