Wat is het belang van een civiele opname?

Bij het uitvoeren van werkzaamheden komen soms risico’s kijken. Zo kunnen risicovolle werkzaamheden invloed hebben op de staat van wegen en kunstwerken in de omgeving. Een civiele opname wordt uitgevoerd om de huidige staat van deze objecten goed in kaart te brengen. Toch kunnen, ondanks voorzorgsmaatregelen en zorgvuldigheid van de uitvoerende instanties, risicovolle werkzaamheden leiden tot bijvoorbeeld scheurvorming en verzakkingen in objecten in de omgeving. Met een civiele opname wordt voor zowel de uitvoerende partij als de eigenaar van de objecten van tevoren duidelijkheid gebracht in de huidige situatie en kunnen eventuele vervelende conflicten achteraf worden voorkomen.

Bij het doen van een goede civiele opname komt niet alleen de opname van de objecten zelf kijken. Een duidelijke en begrijpelijke rapportage van de civiele opname is minstens net zo belangrijk. Duidelijkheid is voor alle partijen immers van groot belang. Een goede en duidelijke rapportage van de opname zorgt voor vertrouwen en voorkomt onenigheid na eventuele schade door werkzaamheden.

Wanneer voer je een civiele opname uit?

Een civiele opname vindt plaats voor de uitvoering van risicovolle werkzaamheden in de buurt van onroerend goed, wegen en kunstwerken. Er zijn meerdere werkzaamheden te bedenken, waarbij het advies is om voorafgaand een civiele opname uit te laten voeren. Bij deze risicovolle werkzaamheden kunt u denken aan:

  • Het inheien van funderingspalen,
  • Het trillend aanbrengen en/of verwijderen van damwanden,
  • Het slopen van belendingen en/of het uitvoeren van funderingsherstel,
  • Het verlagen van de grondwaterstand,
  • Aardbevingen door mijnbouwactiviteiten zoals gaswinning, zoutwinning, etc.
  • Het boren van tunnels naast en onder belendingen,
  • Het versterken van dijken,
  • Zwaar transport,
  • Aanleggen van drempels,
  • Een rioolrenovatie, etc.

Civiele opname bij Risk24

Heeft u risicovolle werkzaamheden op de planning staan en wilt u van tevoren een civiele opname laten uitvoeren? Dan bent u bij Risk24 op de juiste plek. We zijn niet alleen gespecialiseerd in het uitvoeren van civiele opnames, maar ook in de uitvoering van een bouwkundige opname. De opnames worden uitgevoerd door of onder supervisie van een NIVRE geregistreerde register-expert. Hiermee wordt gegarandeerd dat de opname op de juiste manier en volgens de gestelde normen wordt uitgevoerd. Is de opname afgerond? Dan ontvangt u een gedetailleerd rapport met de resultaten, waarin de eventuele gebreken worden vermeld. Bovendien kan op verzoek van de opdrachtgever de rapportage, inclusief beeldmateriaal, tegen een meerprijs gedeponeerd worden bij de notaris.