Met betrekking tot de mogelijke schadeveroorzakende invloed ten gevolge van de uitvoering van bouwprojecten kan op hoofdlijnen onderscheid worden gemaakt tussen de invloed op de belendende objecten door vervormingen en door trillingen.

Bij Risk24 volgen wij een bepaald stroomschema (risico-inventarisatie) om zo voor elk afzonderlijke werk te kunnen bepalen wat nodig is om de omgeving te monitoren waarbij je de burger danwel instantie ontzorgt in de eventuele risico’s.