Monitoringsplan trillingen

In het monitoringsplan voor de trillingen worden door Risk24 de volgende aspecten behandeld:

  • Korte omschrijving van het project.
  • Beschrijving van de meetapparatuur die gebruikt wordt tijdens de trillingsmeting.
  • Beschrijving van de beoordelingsrichtlijnen (SBR-richtlijn A en/of B). Daarbij wordt onder andere aangegeven wat wordt verstaan onder een indicatieve trillingsmeting, een beperkte trillingsmeting en een uitgebreide trillingsmeting.
  • Beschrijving van de manier waarop de trillingsmetingen tijdens de werkzaamheden worden uitgevoerd en gerapporteerd. Er wordt, indien mogelijk, aangegeven wanneer en ter plaatse van welke belendingen trillingsmetingen dienen te worden uitgevoerd.

Monitoringsplan zettingen

In het monitoringsplan zettingen worden de volgende aspecten behandeld:

  • Beschrijving van de meetapparatuur die gebruikt wordt tijdens de zettingsmeting.
  • Beschrijving van de wijze waarop de hoogtemetingen wordt uitgevoerd. Indien voldoende informatie beschikbaar is, wordt globaal aangegeven waar de meetpunten zich bevinden.
  • Beschrijving van de rapportage die gemaakt wordt na de zettingsmeting.