Wanneer is schade expertise nodig?

Er zijn verschillende situaties mogelijk waarin u de schade expertise van Risk24 kunt inschakelen. Wanneer u last heeft van schade of andersoortige bouwgebreken, kan dit, los van de hinder die u van de schade zelf hebt, leiden tot vervelende financiële gevolgen en discussies met uw verzekeraar of veroorzaker. In zo’n geval zal u waarschijnlijk te maken krijgen met een schade expert van de verzekeringsmaatschappij. Om zeker te zijn van een volledig onafhankelijke keuring, kunt u de hulp van Risk24 inschakelen. Op het gebied van bouw, bouwkunde en bouwtechniek treedt onze schade expert voor u op als onafhankelijk deskundige.

Wat houdt de schade expertise in?

Schade aan uw gebouw of andersoortige bouwgebreken kunnen op verschillende manieren ontstaan. Hierbij kunt u denken aan de directe gevolgen van bijvoorbeeld een brand of waterschade, maar ook aan indirecte schade veroorzaakt door in het verleden gemaakte bouwfouten. Zoals gezegd, kunnen al deze verschillende soorten bouwschade niet alleen leiden tot fysieke hinder, maar ook tot vervelende financiële situaties en discussies. In zo’n geval wilt u er zeker van zijn dat de ontstane schade op een juiste manier in kaart wordt gebracht. Door gebruik te maken van de schade expertise van Risk24, bent u er in zo’n geval zeker van dat de fysieke én de financiële schade geheel onafhankelijk en nauwkeurig worden vastgesteld.

Schade expertise bij Risk24

Wanneer u gebruik maakt van de schade expertise van Risk24, zal onze schade expert informatie verzamelen en onderzoeken uitvoeren ten behoeve van de claim. Wanneer u gebruik maakt van de schade expertise van Risk24, worden de bevindingen vastgelegd in een expertiserapport, dat u kunt overleggen aan de verzekeraar en/of de veroorzaker. Bovendien, als de oorzaak en de aard van de schade zijn geïnventariseerd, stellen wij een passende herstelmethode voor met de daarbij behorende herstelkosten.