Waarom een bouwkundige opname?

Een bouwkundige opname heeft tot doel de staat van een object of onderdeel daarvan vast te leggen, voordat er in de nabijheid risicovolle werkzaamheden plaatsvinden. Ondanks voorzorgsmaatregelen en zorgvuldigheid van de uitvoerende instanties kunnen de eerder genoemde werkzaamheden leiden tot schade (o.a. scheurvorming en verzakkingen) aan objecten in de omgeving.

Na overlast of het ontstaan van trillingen veronderstellen omwonenden dat er als gevolg van de bouwactiviteiten gebreken zijn ontstaan aan hun woningen. Zij maken hiervan melding bij u of uw opdrachtgever.

Middels een bouwkundige opname wordt de staat van het object/onderdeel nauwkeurig vastgelegd. Daarmee voorkom je achteraf voor zowel de uitvoerende partij als de eigenaar van het onroerend goed vervelende rechtszaken om aan te tonen of het gebrek vooraf aanwezig was.

Een goede bouwkundige opname bevat niet alleen een opname van een woning, een bedrijfsgebouw of een terrein. Ook het maken van een duidelijke en begrijpelijke rapportage hoort bij het uitvoeren van een goede bouwkundige opname. Het voorkomt conflicten doordat het duidelijkheid geeft of het object wel of geen schade heeft ondervonden van de risicovolle werkzaamheden.

Wanneer wordt een bouwkundige opname uitgevoerd?

Zoals gezegd, vindt een bouwkundige opname plaats voorafgaand aan de uitvoerfase van risicovolle werkzaamheden in de buurt van onroerend goed, wegen en kunstwerken. Er zijn verschillende soorten risicovolle werkzaamheden, waarbij het aan te raden is een bouwkundige opname uit te voeren. Bij risicovolle werkzaamheden in de bouw en infra kunt u denken aan:

  • Het inheien van funderingspalen,
  • Het trillend aanbrengen en/of verwijderen van damwanden,
  • Het slopen van belendingen en/of het uitvoeren van funderingsherstel,
  • Het verlagen van de grondwaterstand,
  • Aardbevingen door mijnbouwactiviteiten zoals gaswinning, zoutwinning, etc.
  • Het boren van tunnels naast en onder belendingen,
  • Het versterken van dijken,
  • Zwaar transport,
  • Aanleggen van drempels,
  • Een rioolrenovatie, etc.

Dit zijn onder andere werkzaamheden die trillingen en/of zettingen veroorzaken met als mogelijk gevolg dat schade aan bijvoorbeeld belendende woningen/objecten/wegen/kunstwerken kunnen ontstaan.

Bouwkundige opname na afloop van risicovolle werkzaamheden

Niet alleen voorafgaand aan één van bovenstaande risicovolle werkzaamheden dient een bouwkundige opname te worden uitgevoerd; ook na afloop van deze werkzaamheden is het zaak een bouwkundige opname uit te voeren. Deze opname toont de staat van de omgeving en eventuele objecten wanneer de risicovolle werkzaamheden definitief zijn afgerond. De bouwkundige eindopname wordt uitsluitend uitgevoerd wanneer er voorafgaand aan het bouwtraject ook een bouwkundige opname is uitgevoerd. Door de eindopname te vergelijken met de bouwkundige opname aan het begin van het bouwtraject, zijn eventuele ontwikkelingen nauwkeurig vast te stellen.

Bouwkundige opname bij Risk24

Voor het uitvoeren van bouwkundige opnames bent u bij Risk24 aan het juiste adres. We zijn niet alleen gespecialiseerd in het uitvoeren van bouwkundige opnames, maar ook in de uitvoering van civiele opnames. De opnames worden uitgevoerd door of onder supervisie van een NIVRE geregistreerde register-expert. Hiermee wordt gegarandeerd dat de opname volgens de juiste norm en deskundigheid wordt uitgevoerd. Na het uitvoeren van de bouwkundige opname krijgt de opdrachtgever een rapportage van de (eventuele) vooraf aanwezige gebreken. Daarnaast kan op verzoek van de opdrachtgever de rapportage inclusief beeldmateriaal tegen een meerprijs gedeponeerd worden bij de notaris.