Waarom trillingsmetingen uit laten voeren?

Een trillingsmeting wordt uitgevoerd voorafgaand aan risicovolle werkzaamheden. Voordat de trillingsmeting wordt uitgevoerd, is de staat van de omliggende objecten en de omgeving vaak al vastgesteld in een civiele opname of bouwkundige opname. Bij het uitvoeren van een bouwproject heeft u namelijk niet alleen te maken met de bouw zelf, maar ook met de omgeving hiervan. Als de werkzaamheden die u gaat uitvoeren mogelijk trillingen veroorzaken, wilt u te allen tijde voorkomen dat er schade ontstaat aan omliggende gebouwen en objecten. Hierom worden tijdens de werkzaamheden trillingsmetingen uitgevoerd. In het geval dat uw werkzaamheden ervoor zorgen dat de trillingen te hevig worden, kan er door de uitvoerende partij/opdrachtgever worden ingegrepen.

Wanneer is een trillingsmeting noodzakelijk?

Trillingsmetingen kunnen van pas komen bij tal van verschillende werkzaamheden. Trillingen kunnen namelijk ontstaan bij de uitvoering van diverse soorten werkzaamheden en projecten. Heeft u bouwwerkzaamheden op de planning staan en bent u benieuwd of er een trillingsmeting nodig is? De trillingsmetingen worden onder andere vaak uitgevoerd voorafgaand aan de volgende werkzaamheden:

 • Het inheien van funderingspalen,
 • Het trillend aanbrengen en/of verwijderen van damwanden,
 • Sloopwerkzaamheden rondom belendingen en/of het uitvoeren van funderingsherstel,
 • Aardbevingen door mijnbouwactiviteiten zoals bijvoorbeeld gaswinning, zoutwinning, etc.,
 • Het boren van tunnels naast en onder belendingen,
 • Het versterken van dijken,
 • Zwaar transport,
 • Aanleggen van drempels,
 • Een rioolrenovatie, etc.

Dit is slecht een greep uit werkzaamheden waarbij trillingen kunnen ontstaan. Twijfelt u of er een trillingsmeting nodig is voor de werkzaamheden die bij u of in uw buurt gaan worden uitgevoerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Trillingsmetingen volgens de SBR-trillingsrichtlijn

Trillingen kunnen ontstaan vanuit bouwactiviteiten, grond- graafwerkzaamheden waarbij met zware machines gewerkt wordt, wegverkeer, railverkeer en infrastructurele voorzieningen. Om te bepalen of trillingen te hevig zijn gebruiken we de SBR-trillingsrichtlijn. In deze richtlijn staat beschreven wat gedurende de trillingsmetingen de maximale toelaatbare waarden zijn van trillingen. De SBR trillingsrichtlijnen zijn opgedeeld in drie delen:

 • SBR richtlijn A beschrijft de richtlijnen voor trillingsmetingen met het oog op schade aan objecten en gebouwen in de omgeving.
 • SBR richtlijn B beschrijft richtlijnen en grenswaarden voor trillingsmetingen met betrekking tot hinder voor personen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de nacht zijn langs het spoor waar een trein rijdt of bijvoorbeeld door vrachtverkeer welke langs een gebouw rijdt en over een drempel moet.
 • SBR richtlijn C geeft een procedure voor trillingsmetingen met betrekking tot trillingsgevoelige apparatuur.

Om al deze trillingen te meten gebruiken wij geavanceerde trillingsmeters waarmee wij de trillingsmetingen uitvoeren.

Bemande en onbemande trillingsmetingen

Risk24 beschikt over geavanceerde trillingsmeters die zeer nauwkeurig trillingen in de omgeving van uw project kunnen meten. De trillingsmetingen kunnen wij zowel bemand als onbemand uitvoeren, op locatie of bij ons op kantoor. Het voordeel van een bemande meting bij ons op kantoor is dat bij het project alle geïnstalleerde trillingsmeters live gevolgd kunnen worden vanaf één computer. Op deze manier kan er nog tijdens de trillingsmeting worden ingegrepen bij te hevige trillingen volgens de SBR-trillingsrichtlijnen.

Bij onbemande trillingsmetingen registreert de trillingsmeters gedurende een langere periode de trillingen in de buurt van trillingsbronnen. De trillingsmeters kunnen we op gewenste momenten op afstand uitlezen en aan u rapporteren welke trillingen er in de gemeten periode hebben plaatsgevonden.

Trillingsmetingen uit laten voeren in binnen- en buitenland

Risk24 heeft al bij diverse projecten trillingsmetingen uitgevoerd door het hele land. Medio 2020 zijn wij van start gegaan met het uitvoeren van trillingsmetingen in Groningen bij één van de grootste infraprojecten van Nederland. Als u ook een project heeft waarbij u trillingsmetingen wilt laten uitvoeren of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!