Weginspectie: waar letten we op?

Bij het uitvoeren van een weginspectie wordt gestart met het doen van een nulmeting. Deze nulmeting brengt de huidige situatie van de weg in kaart en vormt de basis voor de toekomstige metingen die daarop volgen. Op deze manier kan eventuele schade en andere ontwikkelingen eenvoudig worden vastgesteld. Gedurende de inspectie wordt een aantal zaken in de gaten gehouden. Zo wordt er gekeken naar hoe het asfalt eruitziet, of er verzakking is opgetreden en of er scheuren zijn ontstaan. Aan de hand van de resultaten van deze weginspectie kan worden ingeschat of er werkzaamheden benodigd zijn om eventuele schade te herstellen.

Hoe wordt de weginspectie uitgevoerd?

Bij Risk24 wordt de weginspectie voorafgaand aan risicovolle werkzaamheden uitgevoerd met behulp van een foto- of videocamera. Dit is afhankelijk van de situatie, afstand van het wegdeel, type weg et cetera. Wilt u een weginspectie door ons laten uitvoeren of heeft u nog vragen over de weginspectie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.